De stichting Nika Lanka

NIeuwe KAnsen voor sri LANKA

De stichting

De stichting heeft als doel :

  • De mensen in Sri Lanka eennieuwe kans in het leven te bieden;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het aanbieden aan de mensen in Sri Lanka van visserscatamarans, vissersnetten, handelswaar, kleding,   onderdak, ondersteuning en medische zorg;
  • Het ondersteunen van (sport-) clubs en scholen.(Door middel van ondersteuning van sportclubs mensen ontspanning aan te bieden, sport heeft psychologische voordelen zoals het tegengaan van depressies en een verbetering van het concentratie vermogen. Tevens brengt sport mensen samen, met name kinderen leren beter wanneer ze actief zijn en plezier hebben).

BESTUUR

voorzitter : Ronald Kamerman

penningmeester : Gré Lieftink

Secretaris : Risco de Jager

De Stichting heeft absoluut geen winstoogmerk en politieke binding.

K.v.K. 05079028

null
Gré geeft nieuwe schooltassen aan schoolkinderen.

Ronald, in Nika Lanka kleding, op het podium.
Ronald, in Nika Lanka kleding, op het podium.