De stichting Nika Lanka

Sri Lanka flaglogo van de stichting

De Sri Lankaanse vlag en NIKA LANKA in het Sri Lankaans

Op 2de kerstdag 2004 hebben wij, in Sri Lanka, ternauwernood de tsunami overleefd. Daarna is Nika Lanka opgericht:
NIeuwe KAnsen voor Sri LANKA

Notaris Bosch te Steenwijk heeft pro deo meegewerkt om de stichting op te richten. Onder nieuws staat al het nieuws van onze stichting. Onder nieuwsbrieven staan alle nieuwsbrieven. Alle bezoeken aan Sri Lanka staan vermeld in de nieuwsbrieven, ondersteund met vele foto’s, hierin kunt u lezen wat wij tot nu toe hebben bereikt. Tevens staat onder resultaten een overzicht van alle behaalde resultaten. Onder reisdagboek staan de dagboek verslagen tijdens onze bezoeken aan Sri Lanka.

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting Nika Lanka

NIeuwe KAnsen voor sri LANKA

De stichting

De stichting heeft als doel :

  • De mensen in Sri Lanka een nieuwe kans in het leven te bieden;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het aanbieden aan de mensen in Sri Lanka van visserscatamarans, vissersnetten, handelswaar, kleding, onderdak, ondersteuning en medische zorg;
  • Het ondersteunen van (sport-) clubs en scholen.(Door middel van ondersteuning van sportclubs mensen ontspanning aan te bieden, sport heeft psychologische voordelen zoals het tegengaan van depressies en een verbetering van het concentratie vermogen. Tevens brengt sport mensen samen, met name kinderen leren beter wanneer ze actief zijn en plezier hebben).

BESTUUR

voorzitter : Ronald Kamerman

penningmeester : Gré Lieftink

Secretaris : Risco de Jager

De Stichting heeft absoluut geen winstoogmerk en politieke binding.

null
Gré geeft nieuwe schooltassen aan schoolkinderen.

Ronald, in Nika Lanka kleding, op het podium.
Ronald, in Nika Lanka kleding, op het podium.