29,30,31 juli

Dinsdag hebben wij de Sukithaschool bezocht. Deze school voor zeer moeilijk lerende kinderen ondersteunen wij al jaren. Dit jaar was er behoefte aan 2 ventilatoren en aan hulpmiddelen voor leerlingen met zwakke mond spieren.
Zo hebben wij voor de leerkrachten een aantal pingpong ballen gekocht. Want hiermee kan je, blazend tegen de balletjes, op de tafel leuke spelletjes doen. De leerkrachten vroegen ook om speciale lampen voor het trainen van de mondspieren.
De trainingslampen hebben wij, via, de elektriciteitswinkel uit Kalutara, in Colombo kunnen bestellen. Met deze bijzondere lampen kunnen de leerlingen hun mondspieren trainen. De lampen worden met een usb opgeladen en het licht gaat alleen aan en uit als er in de lamp wordt geblazen. En ook hebben wij 2 ventilatoren kunnen plaatsen.

De bouw van de woning vordert. Het gehele fundament is gebouwd. En op dit moment zijn de muren voor de eenkamer woning opgemetseld. En kan er hopelijk donderdag het dak gerealiseerd worden.