bericht van Shanta

Shanta kennen wij al jaren, zo hebben wij zijn familie o.a. geholpen met het ophogen van zijn grond, een verbouw en lang geleden met het opstarten van zijn kapperszaak. De laatste jaren was Shanta werkzaam in een plantage van argarhout. Van de week kregen wij dit bericht van hem :

“Hi, Our government got vaccine from india. But lots of effect . This used top people .especially politicians , hospital workers, Army soldiers and police. When we get i don’t know ???? so here we having lots of economy problem. Our income stopped. My job also lost, now i having new job. But my salary too low. So dear we are waiting everything ok pl be careful and take care”