Donatie van Wille! Speciale Kinderopvang

Onlangs heeft Nika Lanka van Wille! Speciale Kinderopvang een donatie van 100 euro ontvangen. Deze donatie zal de stichting volgend jaar gaan besteden aan de Sukitha School.

Wille! kinderopvang onderscheidt zich van de reguliere opvang en de zorginstellingen voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Middels een zorgvuldig ontwikkelde aanpak wil Wille! deze kinderen zoveel mogelijk zichzelf laten zijn, laten genieten en met hun vriendjes laten spelen.
Het speciale zit hem dus in de voorwaarden, het programma, de structuur, enz.
Voor de rest is het voor de kinderen: alleen maar genieten bij Wille!.
Wille! betekent plezier in het Fries. Want plezier voor iedereen is het doel dat Wille! nastreeft. Door kinderen een plezierige dag, middag of weekend te bezorgen en tegelijkertijd de ouders een beetje te ontlasten van de dagelijkse zorg. Wille doet dat door professionele opvang en begeleiding te bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 0 – 20 jaar.
Wille! gewoon als het kan, speciaal als het moet!
Meer informatie over Wille! kunt u vinden op : http://www.specialekinderopvang.nl

Nika Lanka bedankt Wille! voor deze donatie.
willekinderopvang