Donatie voor Nika Lanka

Op zondagochtend 16 november 2008 kwam de opbrengst van de collecte van de Raad van kerken dienst in Oosterwolde ten goede aan Nika Lanka.

De Raad van Kerken Oosterwolde bestaat uit vertegenwoordigers van: De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen (vertegenwoordigd door de kring Oosterwolde)
De (Hervormde/Gereformeerde) Samen op Weg Gemeente Oosterwolde c.a.
De Rooms Katholieke Parochie Oosterwolde
De Nationale Protestantse Kerk van de Republiek Maluku Selatan

De collecte heeft 450 euro opgebracht !!

Nika Lanka dankt alle mensen die de stichting hebben gesteund.

Donatie voor Nika Lanka

Afgelopen zomer kon NIKA LANKA dankzij de jeugdclubs van de Protestantse Kerk Steenwijk speelmaterialen doneren aan de ZML Sukithaschool.

Dankzij deze kinderen, van de jeugdclubs, hebben de Suktiha kinderen nieuwe speelmaterialen
De OPA (Oud Papier Actie) commissie van de Protestantse Kerk Steenwijk heeft als taak het inzamelen van oud papier bij de plaatselijke middenstand en de leden van de gemeente, alsmede bij iedereen die het kwijt wil. Op maandag 17 september ’07 werd stichting Nika Lanka verblijd met een fantastisch telefoontje. De OPA commissie heeft ervoor gekozen om 1000 euro aan stichting Nika Lanka te doneren. Via deze weg willen wij graag de OPA commissie bedanken.

Leave a Reply