El Nino verstoort weerspatroon op Sri Lanka

Op de Belgische site van Mondiaalnieuws (http://www.mo.be) stond op 12 november 2015 een interessant bericht over El nino en Sri Lanka

El Nino verstoort weerspatroon op Sri Lanka

Inwoners van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo zien de laatste tijd steeds vaker mist als ze ‘s ochtends wakker worden. Tien jaar geleden was dat een zeldzaam, maar door de klimaatverandering is het een regulier verschijnsel geworden.
Volgens weerexperts horen de mistige ochtenduren bij een veranderend weerpatroon als gevolg van de klimaatverandering. Die verandering leidt ook tot meer extreme weergebeurtenissen. ‘Als El Nino zich doet gelden in de Pacific, dan koelt het zuiden van de Indische Oceaan af. Dat maken we nu mee’, zegt L. Chandarapala, directeur van het Meteorologische Departement.

De gevolgen van El Nino blijven echter niet beperkt tot mistige, schilderachtige plaatjes langs de nieuwe snelweg naar de internationale luchthaven van Colombo. Experts verwachten extremere weerverschijnselen in de komende maanden. Terwijl de ochtenden meestal koud zijn, kan de temperatuur overdag oplopen tot 34 graden Celsius. ‘Weersextremen zijn blijvend, we zullen ons eraan moeten aanpassen’, zegt Chandarapala.

Sinds 2010 had Sri Lanka te maken met vijf grote overstromingen en vier droogteperiodes. Ook dit jaar was in twee regio’s sprake van afwijkend weer. In het westen van het land viel meer regen dan gebruikelijk en in de al droge zone in het noorden en oosten heerste droogte.

In de afgelopen drie maanden heeft het Rampen Management Centrum (DMC), het belangrijkste overheidsorgaan dat zich bezighoudt met preventie en noodhulp, heeft 150.000 mensen die zijn getroffen door de droogte bijstand verleend.

Rijstoogst

Als de droogte aanhoudt, kan die uitlopen op de tweede droogteperiode in twee jaar tijd. In 2014 leden meer dan 1,8 miljoen mensen onder langdurige droogte die 16 van de 25 districten in het land trof. De rijstoogst leverde daardoor 17 procent minder op dan in 2013. De overheid trok 10 miljoen dollar uit voor noodhulp. Chandarapala zegt dat in de afgelopen jaren echter geconstateerd is dat El Nino kan leiden tot extra regen in de laatste maanden van het jaar. ‘Het lijkt erop dat de landbouwsector niet veel schade zal lijden, want de regen is al begonnen.’

Experts zoals Chandarapala zeggen dat Sri Lanka zijn beleid moet afstemmen op extreme weergebeurtenissen. ‘Dat is niet optioneel, het is essentieel’, zegt hij. Niet alleen leidt de landbouw onder een gebrekkig beleid, er gaan ook levens door verloren. In oktober 2014 vielen 38 doden in het centraal gelegen dorp Meeriyabedda, omdat de inwoners niet tijdig werden gewaarschuwd voor landverschuivingen.

In 2011 vielen 29 doden in de Zuidelijke Provincie, waar harde wind de kust trof. In juli 2013 kwamen meer dan zeventig mensen om in dezelfde regio, toen de jaarlijkse zuidwestelijke moesson eerder kwam dan verwacht.

Mentaliteitsverandering

Pradeep Koddipilli, plaatsvervangend directeur van het DMC, zegt dat het waarschuwingssysteem inmiddels verbeterd is. ‘We zijn nu continu waakzaam.’ Wel moet er nog meer werk verzet worden als het gaat om bewustwording bij de bevolking. Landbouwfunctionarissen zeggen dat de Sri Lankaanse boeren te weinig kennis hebben om zich goed aan te passen aan de veranderende weerpatronen.

‘Onze boeren weten weinig van watermanagement. Ze verwachten nog steeds dat de regering ervoor zorgt dat ze genoeg water hebben. Maar dat is onmogelijk’, zegt S. Shanmuhanathan, plaatsvervangend directeur Irrigatie bij de Noordelijke Provinciale Raad. Hij noemt een eenvoudig voorbeeld: genivelleerde percelen. ‘Als de percelen genivelleerd zijn, wordt het water beter verwerkt. Dat moet gebeuren voordat de regen komt, maar ons advies wordt zelden opgevolgd.’

Chandarapala zegt dat bewustwording en beleidsverandering tijd kosten. ‘Dat is een traag proces. Maar met gebeurtenissen als El Nino, die niet genegeerd kunnen worden, worden mensen zich steeds meer bewust van wat er om hun heen gebeurt, en wat ze daaraan moeten doen.’

rijst
een Sri Lankaanse sawa