Wille! speciale kinderopvang steunt Nika Lanka

Wille! speciale kinderopvang bestaat 10 jaar en geeft op 21 april een feestje. Aan deze dag is ook een goed doel gekoppeld en dat is NIKA LANKA.

Wille! kinderopvang onderscheidt zich van de reguliere opvang en de zorginstellingen voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Middels een zorgvuldig ontwikkelde aanpak wil Wille! deze kinderen zoveel mogelijk zichzelf laten zijn, laten genieten en met hun vriendjes laten spelen.
Het speciale zit hem dus in de voorwaarden, het programma, de structuur, enz.
Voor de rest is het voor de kinderen: alleen maar genieten bij Wille!.
Wille! betekent plezier in het Fries. Want plezier voor iedereen is het doel dat Wille! nastreeft. Door kinderen een plezierige dag, middag of weekend te bezorgen en tegelijkertijd de ouders een beetje te ontlasten van de dagelijkse zorg. Wille doet dat door professionele opvang en begeleiding te bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 0 – 20 jaar.
Wille! gewoon als het kan, speciaal als het moet!
Meer informatie over Wille! kunt u vinden op : speciale kinderopvang

feest