12augustus

De afgelopen dagen zijn we met een aantal projecten bezig geweest.

HET  HUIS
De bouw van het huis verloopt prima, op dit moment zijn de muren tot 5feet, ongeveer 1,5 meter opgebouwd. Vandaag hebben we de plek bezocht en al het cement, zand en de stenen liggen al klaar. Zaterdag wordt er verder gebouwd.

KOZIJNEN
Bij een in aanbouw zijnde huis heeft de stichting, het voor Sri Lankanen, belangrijkste gedeelte van het huis gedoneerd. Een kozijn en een deur. Op dit moment wordt dit door een timmerman gemaakt.

BANKEN  VOOR  DE  TEMPEL
Inmiddels zijn de 4bankjes en 4tafels (voor de zondagsschool van de tempel )in bestelling bij de timmerman.

INVALIDE  JONGEN
In Waduwa woont een jongen met 1 been, een aantal jaren terug is hij door een treinongeluk zijn rechterbeen kwijt geraakt. Kortom hij is arbeidsongeschikt. Invalide uitkeringen e.d. zijn er in Sri Lanka niet. Hij heeft een klein, in elkaar getimmerd hokje, waarin hij thee en broodjes verkoopt aan mensen die aan het werk zijn bij een aantal hotels en een nieuw te bouwen haven in de buurt. Maar zijn ‘winkeltje’ lijkt meer op een bouwval, met een lek dak.. Afgelopen dagen hebben we met hem cement gekocht voor een nieuwe vloer, dakplaten en balken voor een nieuw dak. En maandag starten de bouwvakkers met het vernieuwen van zijn ‘winkeltje’.

VOLLEBALTEAM
Aan het volleybalteam Lucky six, wat vorig jaar door Nika Lanka in het nieuw is gestoken hebben wij op donderdag een volleybal gedoneerd.

BEJAARDENTEHUIS
Op vrijdag hebben wij bij het bejaardentehuis in Galapatha weer een voedselpakket gebracht. Op het moment dat wij dit kwamen brengen was er net een afdeling van het vrouwen leger aanwezig. Zij doneren op 1 vaste dag in de maand een lunch. En toevallig waren wij er getuige van om te zien hoe de bewoners een goed verzorgde lunch kregen aangeboden door het leger.