collecte voor Nika Lanka

Op tweede kerstdag 2013 kwam de opbrengst van de collecte van de Raad van kerken dienst in Oosterwolde ten goede aan Nika Lanka.

De Raad van Kerken Oosterwolde bestaat uit vertegenwoordigers van: De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen (vertegenwoordigd door de kring Oosterwolde)
De (Hervormde/Gereformeerde) Samen op Weg Gemeente Oosterwolde c.a.
De Rooms Katholieke Parochie Oosterwolde
De Nationale Protestantse Kerk van de Republiek Maluku Selatan

Nika Lanka dankt alle mensen die de stichting hebben gesteund.