Opbrengst voetbaltoernooi voor Nika Lanka

In de Ooststellingwerver van woensdag 16 november 2011 stond onderstaand bericht.
kranttoernooi

Enige jaren geleden heeft Alle Pool al eens sportkleding gedoneerd aan Nika Lanka. Momenteel voetbalt een jeugdteam in de kleding van Alle Pool.
allepoolkleding