Veel twijfel nut derdewereld hulp

Artikel wat onlangs in de Telegraaf is verschenen

De helft van Nederland twijfelt aan het nut van hulp aan derdewereldlanden

Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie die de nadruk legt op het belang van hulp in verre landen, vindt de uitslag ‘zorgelijk’, maar ook hoopgevend.

“Wij hebben het onderzoek laten uitvoeren omdat we graag wilden weten hoe dit onderwerp leeft in de Nederlandse samenleveing”, zegt Mieille Koeleman, woordvoerder van Artsen zonder Grenzen. “We vinden het zorgelijk dat zo veel mensen het nut van hulp aan derdewereldlanden niet zien. Sommige antwoorden in het onderzoek zijn schokkend. Onze directeur Hans van der Weerd wil hier tijdens de presentatie een weerwoord op geven. We vinden  het gelijkerijd hoopgevend dat door veel respondanten genuannceerd over het onderwerp wordt gesproken en het belang ervan wordt ingezien”.
Nika Lanka hoort helaas ook veel van dit soort geluiden. Vaak horen wij ook dat mensen denken en vinden dat er bij organisaties veel geld aan de strijkstok blijft hangen. De kracht van Nika Lanka is dat er niets blijft hangen. Tickets en verblijf worden door de leden van de stichting zelf betaald, elke euro komt dus ook daadwerkelijk in Sri Lanka terecht. De stichting krijgt vaak complimenten wat betreft onze verantwoording van de gedoneerde goederen en gelden. Met deze verantwoording blijven wij uiteraard doorgaan, simpelweg omdat wij vinden dat dit zo hoort.