Archive for September, 2011

De olifanten zijn geteld

Monday, September 26th, 2011

In Sri Lanka leven 5.879 olifanten in het wild. Dat blijkt uit een telling die onlangs op het eiland werd gehouden. Volgens Sri Lankaanse wildlevenconservators is er sprake van een gezonde populatie.

De telling, die half augustus werd gehouden, toont aan dat er nu meer wilde olifanten in Sri Lanka leven dan tijdens de vorige telling. Toen bleef het aantal steken op 5.350. Bovendien is gebleken dat de populatie meer dan 1.100 olifantenbaby’s heeft. De onderzoekers zeggen dat er sprake is van een groeiend aantal wilde olifanten.
olifanten
Aanvankelijk werd nog gevreesd dat de olifanten zwaar te lijden hebben gehad onder de burgeroorlog die decennialang in Sri Lanka heeft gewoed. Aan die oorlog kwam in 2009 een eind, toen het leger er in slaagde de rebellenbeweging Tamil Tijgers definitief te verslaan.

De olifanten zijn geteld door een groep van 3.500 vrijwilligers bij 1.500 bekende drinkplekken. Omdat het de droogste periode is op het eiland komen de dieren op die plekken water drinken.

Nika Lanka in de media

Tuesday, September 20th, 2011

Vorige week stond er in de Steenwijker courant een klein artikel over Nika Lanka.

Helaas was de naam van onze stichting niet helemaal correct gespeld.
inkrant

Er staan vele nieuwe filmpjes op de site

Sunday, September 11th, 2011

filmpje foto
Onder het kopje ‘filmpjes’ staan vele nieuwe filmpjes.
Zo ook deze leerling die, dankzij de nieuwe fiets, gaat leren fietsen in de Sukitha school.