Foto’s van Geetanghe

6 weken terug hadden wij contact met Geetanghe. Hij vertelde, telefonisch, aan ons dat de glijbaan bij de Sukitha school (de school voor mindervalide kinderen, vergelijkbaar met Nederlandse Speciaal Onderwijs scholen) mankementen vertoonde. Het onderste gedeelte van de glijbaan, de plaat waar de kinderen op terecht komen, was door gezakt.

Op deze foto is ook te zien dat de kinderen met hun hele gewicht op het onderste gedeelte neerkomen. De onderste plaat verzakte hierdoor en daardoor werd het gevaarlijk om van de glijbaan te glijden. Geetanghe heeft de ruimte hieronder opgevuld met cement. En hierover heen een nieuwe plaat bevestigd. Vanaf nu is het doorbuigen van de onderste plaat niet meer mogelijk. Op deze manier kunnen alle kinderen van de Sukitha school, weer zonder zich te bezeren, van de glijbaan glijden. Van zijn werkzaamheden heeft hij ons gisteren onderstaande 2 foto’s gemaild.

Donatie voor Nika Lanka

Op zondagochtend 16 november 2008 kwam de opbrengst van de collecte van de Raad van kerken dienst in Oosterwolde ten goede aan Nika Lanka.

De Raad van Kerken Oosterwolde bestaat uit vertegenwoordigers van: De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen (vertegenwoordigd door de kring Oosterwolde)
De (Hervormde/Gereformeerde) Samen op Weg Gemeente Oosterwolde c.a.
De Rooms Katholieke Parochie Oosterwolde
De Nationale Protestantse Kerk van de Republiek Maluku Selatan

De collecte heeft 450 euro opgebracht !!

Nika Lanka dankt alle mensen die de stichting hebben gesteund.

“Malu Malu” (vis, vis)roepen de visverkopers op hun brommers

Bericht van Baba
Afgelopen week kregen wij bericht van Baba. Baba is 1 van de tsunami slachtoffers die van Nika Lanka een visserboot heeft gekregen. Inmiddels verkoopt Baba op zijn speciale vismotor vis. Met hem gaat alles goed en zijn verkoop gaat goed.
Deze visverkopers gaan met de hun speciale vismotor landinwaarts en verkoper daar de vis. Per klant wordt de vis in stukken gesneden en afgewogen. De klant betaalt en de visverkopers gaan al roepend op zoek naar een volgende klant.

Baba stapt op zijn ‘vismotor’ en in mei 2005 laat Baba (de man rechts) zijn boot ter water.

De in stukken gesneden vis wordt afgewogen